Sree Jain Swetamber Terapanthi Vidyalaya
Home / Administration

Administration

Sree Jain Swetamber Terapanthi Vidyalaya (Society)
Chief Trustee
Shri Padamji Raijada
President
Shri Bhikamchand Pugalia
Secretary
Shri Indraj Mal Nahata
Treasurer
Shri Pramod Baid
Auditor
Shri A.C. Pugalia
Legal Adviser
Shri Prakash Chand Nahar
Shree Jain Swetamber Terapanthi Vidyalaya (Boy's School)
President
Shri Malchand Singhi
Secretary
Shri Babulal Surana
Teacher-in-charge
Smt. Poonam Singh
Shree Jain Swetamber Terapanthi Vidyalaya (Girl's School)
President
Shri. Ashok kumar Parakh
Secretary
Dr. Sunita Sethia
Teacher-in-charge
Smt. Madhavi Sharma